نمایش دسته بندی

جنوب

محله راه آهن

محله راه آهن، محله قدیمی و دوست داشتنی جنوب شهر تهران

محله راه آهن، یکی از محله‌های  قدیمی و دوست داشتنی جنوب شهر تهران است. شناخت محله‌های شهر می‌تواند به ما در انتخاب و تصمیم‌گیری خرید خانه و یا اجاره خانه کمک کند. محله راه آهن از شمال به خیابان مختاری، از جنوب به خیابان شوش، از شرق به خیابان وحدت...