مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره برای بازسازی قسمت های مختلف خانه چه کارهایی باید انجام داد؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!