مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره چرا کاهش قیمت مسکن شهر تهران محسوس نیست؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!