مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره برای خرید یک آپارتمان در گرگان چه هزینه‌ ای باید پرداخت کنیم؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!