جایگزین رهن کامل چه چیزی می‌تواند باشد؟

جایگزین رهن کامل

متقضیانی که به دنبال خانه‌هایی به صورت «رهن کامل» هستند، این روزها با انتخاب‌های محدودی روبرو هستند و عمده فایل‌ها به صورت ترکیبی از رهن و اجاره به بازار مسکن عرضه می‌شوند. جایگزین مناسب برای این متقاضیان آپارتمان‌هایی هستند که اجاره‌بهای اندک و زیر یک میلیون تومان دارند. این فایل‌ها برای موجرانی است که حسابی بر روی دریافت اجاره‌بها از مستاجران خود باز نکرده‌اند، در نتیجه با حداقل اجاره‌بها از قرارداد آپارتمان اجاری خود رضایت دارند.

برای اطلاعات درباره وضعیت اجاره مسکن به سایت هومینگ مراجعه کنید

آپارتمان‌های با اجاره زیر ۵۰۰ هزار تومان در بازار اجاره پرتعداد هستند و ودیعه بر اساس متراژ، امکانات و موقعیت ملک، رقمی بین ۵۰ تا حدود ۲۵۰ میلیون تومان است. این فایل‌ها به نوعی جایگاه رهن کامل را برای کسانی که به‌دنبال رهن کامل بودند را دارند. در واقع پرداخت اجاره‌بها  با مبلغ چند صد هزار تومانی، برای بسیاری از مستاجران که با قیمت‌های عرف اجاره‌بها آشنایی دارند، رقم قابل توجهی نیست و به پرداخت آن رضایت می‌دهند. به همین دلیل موجرانی که قصد عرضه آپارتمان خود به صورت رهن کامل را دارند، بخش کمی از مبلغ ودیعه را به صورت چندصدهزار تومان تبدیل کرده و طی این فرآیند تعداد فایل‌ها طی هفته‌های اخیر در بازار اجراه افزایش یافته است.

بهای پیشنهادی رهن و اجاره آپارتمان‌های مسکونی با اجاره تا 500 هزار تومان

بهای پیشنهادی رهن و اجاره آپارتمان‌های مسکونی با اجاره تا ۵۰۰ هزار تومان

این مقاله از هومگ موردپسند شما واقع شده است؟

 

برچسب ها:
پیام بگذارید