قیمت زیر ۱۰ میلیون تومان در ۲ منطقه جنوبی تهران

قیمت ملک در 2 منطقه جنوبی

بازار مسکن در دو منطقه مصرفی و پرتقاضا واقع در نیمه جنوبی تهران به لحاظ میزان عرضه، دچار رکود نشده و طیف متفاوتی از آپارتمان‌ها با قیمت مناسب در بازار مسکن قابل معامله هستند.

برای اطلاعات بیشتر درباره بازار مسکن به سایت هومینگ مراجعه کنید

به دو دلیل مناطق ۹ و ۱۰ تهران را می‌توان جزو ۱۰ منطقه پرمعامله تهران دسته‌بندی کرد. به این دلیل که بخش زیادی از تقاضای مصرفی خرید به این مناطق مرتبط می‌شود. دلیل اول این است که در مناطق مذکور غلبه بافت مسکونی سبب می‌شود تا این مناطق در مقایسه با نواحی قیمت مناسب مانند ۱۱ و ۱۲ از نگاه تقاضای مصرفی مناسب‌تر ارزیابی شود. دلیل دوم دسترسی مطلوب این مناطق است که جریان رفت و آمد در این منطقه‌ها  در مقایسه با دو منطقه‌ای که نام برده شد، آسان و سهل است. وجود بافت فرسوده در دو منطقه مذکور سبب شده است تا ساخت و ساز آپارتمان‌های نقلی در این مناطق پرتعداد باشد و درنتیجه میانگین متراژ عرضه در این بخش از بازار تناسب بیشتری با تقاضای مصرفی دارد. یافتن آپارتمان‌های قیمت مناسب با قیمت زیر ۱۰ میلیون تومان در این بخش از بازار کار دشواری نیست. البته شرایط سنی آپارتمان‌های قابل خرید در این محدوده قیمتی متفاوت است و از سه چهارساله تا بالای ۲۰ سال را شامل می‌شود. در جدول زیر قیمت پیشنهادی برای فروش آپارتمان‌های تا ۶۰۰ میلیون تومان در منطقه ۹ و ۱۰ نشان داده می‌شود.

قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان‌های تا 600 میلیون تومان در مناطق 9 و 10 تهران

قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان‌های تا ۶۰۰ میلیون تومان در مناطق ۹ و ۱۰ تهران

این نوشته از هومگ موردپسند شما است؟

برچسب ها:
پیام بگذارید