واحد مسکونی خالی، بیش از ۲ برابر استاندارد جهانی!

واحد مسکونی خالی

براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن کشوری در سال ۱۳۹۵، در استان تهران ۳ میلیون و ۸۹۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد که ۴۹۰ هزار واحد آن خالی است.

این عدد به‌طور ۱۳ درصد از کل واحدهای خالی تهران را تشکیل می‌دهد.

هرچند با توجه به شرایط مسکن در تهران شاید بخشی از این واحدها دیگر خالی نباشند ولی بازهم تعداد واحدهای مسکونی خالی در کشور ما بیش از استانداردهای جهانی است.

براساس آمار، موجودی مسکن کل ایران نیز در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۱ میلیون و ۶۶۳ هزار واحد بوده که با ۱۷ درصد رشد به ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. در مقابل، آمار خانه‌های خالی از یک‌ میلیون و ۶۶۳ هزار واحد در سال ۱۳۹۰ به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و حدود ۵۵ درصد رشد کرده است. مقایسه این دو آمار به خوبی اتلاف سرمایه ساختمانی عمدتا در سال‌های ۱۳۹۰  تا ۱۳۹۲ را آشکار می‌کند و نشان می‌دهد بخش زیادی از ساخت‌وسازها در این فاصله غیرمصرفی، لوکس و متراژ بزرگ بوده که با جنس خانوارها سازگار نبوده است.

در شرایط فعلی نسبت خانه‌های خالی به کل موجودی واحدهای مسکونی در کشور در حدود ۱۱ درصد است. یعنی به ازای هر ۱۰ واحد مسکونی یک واحد خالی وجود دارد که آمار بالایی است.

این وضعیت در شهر تهران به مراتب بدتر است. تعداد واحدهای خالی در تهران از ۳۲۷ هزار واحد در سال ۱۳۹۰ به ۴۹۰ هزار واحد در سال ۹۵ رسیده است که نشان دهنده خالی بودن ۱۳ درصد کل موجودی واحدهای مسکونی تهران است.

براساس استاندارد جهانی، نسبت خانه‌های خالی بین ۴ تا ۶ درصد است. این میزان هم برای مواقع نقل و انتقال یا برای پذیرش مهاجر یا تقاضای جدید در نظر گرفته می‌شود.

به عبارت دیگر بیش از ۲ برابر استاندارد جهانی در ایران واحد مسکونی خالی وجود دارد.

عملکرد دولت‌ها و مجلس در قبال این واحدهای خالی قابل بررسی است. اینکه چرا تا به امروز قانون جامع و کاملی برای رسیدگی به این وضعیت وضع نشده است.

شرایط و اقساط وام مسکن ۹۸

برچسب ها:
پیام بگذارید