بهترین راه حل!! خانه نخرید

خانه نخرید!! بهترین راه حل

متن مصاحبه ای که چند روز قبل از وزیر راه و شهرسازی توسط خبرگزاری صداوسیما منتشر شد، نشان می‌دهد که اطلاعات اشتباه از درون بازار معاملات مسکن و رفتار خریداران مصرفی به وزیر ارائه می‌شود.

پیشنهاد وزیر!! خانه نخرید

محمد اسلامی اعلام کرده است که ” مردم از خرید خانه خودداری کنند تا شرایط آرام و عادی شود.”

جدای از توصیه وزیر محترم، جنس معاملات ماه‌های اخیر تهران و خیلی از شهرهای بزرگ دیگر و همچنین آمار و ارقام و گزارشات سطح بازار نشان می‌دهد که تقاضای این روزهای بازار مسکن تقاضای مصرفی نیست.

خریداران واقعی خرید مسکن، پیش از آنکه توصیه وزیر راه را دریافت کنند به علت افزایش جهشی قیمت‌ها، کمرنگ شدن اثر تسهیلات بانکی خرید مسکن و از دست رفتن قدرت خرید، به اجبار و نه به توصیه وزیر، از بازار خارج شده‌اند.

طی دو ماه گذشته نیز سقوط حجم معاملات خرید مسکن به پایین‌تر از کف رکودی – کمتر از ۶ هزار فقره در ماه – از یکسو و رشد قیمت از سوی دیگر، به خوبی مشخص کرد معاملات حداقلی خرید مسکن عمدتا توسط تقاضای غیرمصرفی انجام می‌شود که توانسته همچنان به شارژ قیمت‌ها دامن بزند.

طی دو ماه گذشته، سقوط حجم معاملات خرید مسکن به پایین‌تر از کف رکودی – کمتر از ۶ هزار فقره در ماه – از یکسو و رشد قیمت از سوی دیگر، به خوبی مشخص کرد که معاملات حداقلی خرید مسکن عمدتا توسط تقاضای غیرمصرفی انجام می‌شود که توانسته همچنان به افزایش قیمت‌ها دامن بزند.

آمار رسمی مربوط به معاملات مسکن خرداد تهران به صراحت از “تعطیلی نسبی بازار خرید و فروش خانه در مناطق جنوبی شهر تهران” حکایت دارد. در پنج منطقه تهران طی ماه گذشته، حجم معاملات ماهانه به کمتر از ۱۰۰ فقره رسیده و این یعنی توقف خرید مصرفی ناشی از ناتوانی مالی از خرید. واسطه‌های بازار مسکن نیز با تایید آنچه به راحتی از آمارها قابل استخراج است می‌گویند: «مردم» نمی‌توانند خرید کنند و کسانی که در هفته‌های اخیر آپارتمان معامله کرده‌اند برای حفظ قدرت پول‌شان بوده است.

 

گزارش کامل بازار مسکن

خانه نخرید! اجاره هم نکنید؟

وزیر راه و شهرسازی توصیه کرده است که “خانه نخرید” ولی در مقابل آن راهکاری برای افرادی که ناچار به زندگی در تهران هستند ارائه نکرده است. روی دیگر نخریدن خانه، اجاره نشینی است ولی راهکاری برای اجاره‌نشینان ارائه نشده است که اگر خانه نخرند چگونه خانه‌ای برای زندگی پیدا کنند.

برچسب ها:
پیام بگذارید