گزارش کامل تحولات بازار مسکن شهر تهران – مردادماه ۱۳۹۸

گزارش کامل بازار مسکن

مرداد ماه دومین ماه از پرهیاهوترین و پررونق‌ترین فصل بازار مسکن (هرچند امسال بازار مسکن رونق و گرمای همیشگی را ندارد) در بازار مسکن شهر تهران چه گذشت؟ بیشترین حجم معاملات متعلق به کدام منطقه شهر تهران بوده است؟ درصد تغییر حجم معاملات مسکن شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل و ماه گذشته چه تغییراتی داشته؟ و مهم‌ترین سوال اینکه این آمار و ارقام در نهایت ما را به چه تحلیلی از آینده پیش‌روی بازار مسکن می‌رساند؟

گزارش کامل تحولات بازار مسکن شهر تهران – مردادماه ۱۳۹۸

گزارش کامل تحولات بازار مسکن شهر تهران – مردادماه ۱۳۹۸

کاهش ۷۲,۶ درصدی حجم معاملات مسکن

یکی از بارزترین آتحولات بازار مسکن در مردادماه کاهش معنادار حجم معاملات مسکن بوده به شکلی که تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۲,۶  و نسبت به ماه گذشته ۳۱,۳  درصد کاهش داشته است.

کاهش ۲,۴  درصدی قیمت مسکن شهر تهران

متوسط قیمت مسکن در شهر تهران طبق انتظار و براساس آمار ررسیده از بازار مسکن کاهش داشته است. در مردادماه میانگین قیمت مسکن شهر تهران به عدد ۱۳,۰۳  میلیون تومان رسید که این میزان ۲,۴  درصد کاهش نسبت به ماه قبل دارد. همچنین نسبت به مدت مشابه سال قبل قیمت هرمترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران ۷۶ درصد رشد داشته است.

حجم معاملات بازار مسکن شهر تهران

در ادامه به بررسی تغییرات شاخص‌های مطرح در بازار مسکن از جمله؛ عمربنا، میانگین متراژ واحدهای معامله شده، میانگین قیمت واحدهای مسکونی معامله شده و دیگر موارد پرداخته شده است.

عمربنای واحدهای مسکونی معامله شده

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمربنا در مردادماه نشان می‌دهد، از مجموع ۳۲۹۲ معامله انجام شده، واحدهای با عمر ۵ سال و کمتر، ۴۱,۸  درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

سهم خانه‌های نوساز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲,۵  درصد کاهش داشته و در مقابل سهم واحدهای ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۲۰ سال افزایش داشته است.

عمربنای واحدهای مسکونی معامله شده

عمربنای واحدهای مسکونی معامله شده

سهم مناطق ۲۲ گانه شهر تهران از معاملات بازار مسکن

براساس آمار و ارقام، منطقه ۵ با سهم  ۱۲,۱ درصدی بیشترین سهم را در بین مناطق ۲۲ گانه تهران داشته است. مناطق ۲ و ۴ نیز به ترتیب با ۹,۴ و ۸,۹  درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

سهم مناطق ۲۲ گانه شهر تهران از معامللات بازار مسکن

سهم مناطق ۲۲ گانه شهر تهران از معامللات بازار مسکن

تحولات قیمت مسکن شهر تهران

در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ ، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۱۳,۰۳ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل  ۲,۴درصد کاهش و نسهبت به ماه مشابه سال قبل ۷۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، بیشترین متوسط قیمت سک متر مربع واحدمسکونی متعلق به منطقه ۱ با رقمی معادل ۲۸,۲  میلیون تومان بوده است و کمترین قیمت نیز به منطقه ۱۸ با عددی معادل ۵,۹۸  تعلق دارد.

تحولات قیمت مسکن شهر تهران

تحولات قیمت مسکن شهر تهران

بررسی تحولات بازار مسکن در پنج‎ماهه نخست سال ۱۳۹۸

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۸ به حدود ۲۹,۶ هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، ۵۴,۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۲,۷۲ میلیون تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹۶,۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

پرمعامله‌ترین بازه قیمتی هر متر مربع واحد مسکونی

پرمعامله‌ترین بازه قیمتی هر متر مربع واحد مسکونی

پرمعامله‌ترین بازه قیمتی هر متر مربع واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در مردادماه سال ۱۳۹۸  حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ” ۹,۰ تا ۱۰,۵ ” میلیون تومان به ازای هر متر مربع بنا، با سهم   ۱۰,۹درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده اند.

 دامنه‌های قیمتی ” ۶,۰ تا ۷,۵ ” و ” ۷,۵ تا ۹,۰ ” میلیون تومان به ترتیب با اختصاص سهم ۱۰,۶ و ۱۰,۵ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته‌اند . در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که ۵۸,۷ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (۱۳,۰۳  میلیون تومان ) معامله شده اند.

 

بیشترین متراژ واحدهای مسکونی معامله شده

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسهکونی با زیربنای ” ۵۰ تها ۶۰ ” مترمربع با سهم ۱۵,۹ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ” ۶۰ تا ۷۰ ” و ” ۷۰ تا ۸۰ ” متر مربع به ترتیب با سهم‌های ۱۳,۴ و  ۱۲,۱درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع۵۵,۹  درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

بیشترین متراژ واحدهای مسکونی معامله شده

بیشترین متراژ واحدهای مسکونی معامله شده

سهم واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت

در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ ، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش ” ۳۰۰ تا ۴۵۰ ” میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۵,۰ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش ” ۴۵۰ تا

۶۰۰ ” و ” ۶۰۰ تا ۷۵۰ ” میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم های ۱۲,۳ و ۹,۴ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود ۵۲,۹ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۹۰۰ میلیون تومان اختصاص داشته است.

تحولات بازار مسکن و اجاره‌بها در مرداد ماه

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در مرداد ماه سال جاری موید رشد به ترتیب معادل ۲۸,۱  و ۲۶,۱  درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد.

تحولات اجاره‌بها در مرداد ماه

تحولات اجاره‌بها در مرداد ماه

 

به این نوشته چه امتیازی می‌هید؟

برچسب ها:
پیام بگذارید