نمایش دسته بندی

قیمت مسکن

اطلاع از آخرین قیمت مسکن و تحولات بازار مسکن یکی از ضروری‌ترین نیازهای فعالان بخش مسکن و سایر مردم است. آگاهی از قیمت مسکن و بررسی روند تحول قیمتی می‌تواند به کارشناسان و مردم عادی در تحلیل و پیش‌بینی درست از بازار مسکن کمک کند.

مناطق مناسب برای خانه اولی ها

چه مناطقی برای خانه اولی ها مناسب است؟

حدود ۱۰ روز است که بازار معاملاتی تحت تاثیر حوادث منطقه‌ای قرار دارد و با کاهش شدید معاملاتی همراه بوده است. حضور پررنگ خانه اولی‌ها از اوایل آذرماه تا اواسط دی‌ماه در مقایسه با چندماه اوج رکود رقم خورد. این حضور از متقضیان سبب شد تا حجم معاملات در آذرماه...
قیمت اجاره خانه

قیمت اجاره خانه در محله آپادانا و خرمشهر شهر تهران

به گزارش هومگ، لیست آپارتمان‌های مسکونی اجاره‌ای در محله آپادانا شهر تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند. برای دریافت آخرین...
قیمت اجاره خانه

قیمت اجاره خانه در محله آگاهی شهر تهران

به گزارش هومگ، لیست آپارتمان‌های مسکونی اجاره‌ای در محله آگاهی شهر تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند. برای دریافت آخرین...
قیمت اجاره خانه

قیمت اجاره خانه در محله نارمک شهر تهران

به گزارش هومگ، لیست آپارتمان‌های مسکونی اجاره‌ای در محله نارمک شهر تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند. برای دریافت آخرین...
قیمت اجاره خانه

قیمت اجاره خانه، واحد مسکونی ۱۰۰ متری در تهران

به گزارش هومگ، لیست آپارتمان‌های مسکونی اجاره‌ای ۱۰۰ متری در مناطق مختلف شهر تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند. برای...