نمایش دسته بندی

اصفهان

قیمت خرید خانه در اصفهان و یا قیمت اجاره خانه در اصفهان در کنار بررسی روند تحولات قیمت و تحلیل علل و یا عوامل تاثیرگذار بر تحولات قیمت مسکن شهر اصفهان مواردی هستند که در این بخش از هومگ به آن‌ها پرداخته شده است.

آخرین قیمت خانه در شهر اصفهان

آخرین قیمت خانه در شهر اصفهان

آخرین قیمت خانه در شهر اصفهان و سایر شهرها برای ساکنین این شهرها اهمیت دارد چراکه با توجه به آن می‌توانند برای خرید خانه برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشند. از شهریورماه سال ۹۶ و مقارن با کاهش دستوری نرخ‌های سود بانکی، تعدادی از سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را از بانک خارج کرده...