نمایش دسته بندی

تهران

قیمت خرید خانه در تهران و یا قیمت اجاره خانه در تهران در کنار بررسی روند تحولات قیمت و تحلیل علل و یا عوامل تاثیرگذار بر تحولات قیمت مسکن شهر تهران مواردی هستند که در این بخش از هومگ به آن‌ها پرداخته شده است.

قیمت اجاره خانه

قیمت اجاره خانه در محله آپادانا و خرمشهر شهر تهران

به گزارش هومگ، لیست آپارتمان‌های مسکونی اجاره‌ای در محله آپادانا شهر تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند. برای دریافت آخرین...
قیمت اجاره خانه

قیمت اجاره خانه در محله آگاهی شهر تهران

به گزارش هومگ، لیست آپارتمان‌های مسکونی اجاره‌ای در محله آگاهی شهر تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند. برای دریافت آخرین...
قیمت اجاره خانه

قیمت اجاره خانه در محله نارمک شهر تهران

به گزارش هومگ، لیست آپارتمان‌های مسکونی اجاره‌ای در محله نارمک شهر تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند. برای دریافت آخرین...
قیمت اجاره خانه

قیمت اجاره خانه، واحد مسکونی ۱۰۰ متری در تهران

به گزارش هومگ، لیست آپارتمان‌های مسکونی اجاره‌ای ۱۰۰ متری در مناطق مختلف شهر تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند. برای...
قیمت اجاره خانه

قیمت اجاره خانه در محله یافت آباد شهر تهران

قیمت اجاره خانه و آپارتمان در محله کریمخان شهر تهران در تیرماه مطابق با اطلاعات ارائه شده در تصویر است. قیمت‌ها براساس معاملات قطعی انجام شده است و با توجه به امکانات هر ساختمان می‌تواند برای هر واحدمسکونی منحصربه فرد متفاوت با این ارقام باشد