نمایش برچسب ها

سوهانک

محله سوهانک

محله سوهانک، محله برج نشین های شمال شهر تهران

محله سوهانک از آن دست محله‌های شمال شهر است که آب و هوایی بسیار خوش دارد. شمال این محله به پایه‌های کوه خواهد رسید و از جنوب هم به بزگراه ارتش را دارد. توسعه شهری باعث شده که سوهانک بخشی از محله شمیران باشد. اما پیش از این، این محله...