حریم شخصی

هومینگ به حریم خصوصی شما احترام می‌گذارد
add_circle_outline
حریم شخصی
add_circle_outline
اطلاعاتی که شما مستقیما در هومینگ ثبت می‌کنید
add_circle_outline
اطلاعاتی که در نتیجه استفاده شما از سرویس ذخیره می‌شود
add_circle_outline
آگهی‌های مشاهده شده
add_circle_outline
تراکنش‌های مالی
add_circle_outline
نحوه استفاده از سرویس
add_circle_outline
اطلاعات مربوط به دستگاه مورد استفاده و شبکه اینترنت
add_circle_outline
استفاده از اطلاعات