ورود و ثبت‌نام

خرید مغازه ۱۳ متری بلوار ناهار خوران - محله دخانیات

favorite_bordershare
۱۰ عکس image
 • مغازه ۱۳ متری بلوار ناهار خوران - محله دخانیات
  مغازه ۱۳ متری بلوار ناهار خوران - محله دخانیات
 • مغازه ۱۳ متری بلوار ناهار خوران - محله دخانیات
  مغازه ۱۳ متری بلوار ناهار خوران - محله دخانیات
 • مغازه ۱۳ متری بلوار ناهار خوران - محله دخانیات
  مغازه ۱۳ متری بلوار ناهار خوران - محله دخانیات
 • مغازه ۱۳ متری بلوار ناهار خوران - محله دخانیات
  مغازه ۱۳ متری بلوار ناهار خوران - محله دخانیات
 • مغازه ۱۳ متری بلوار ناهار خوران - محله دخانیات
  مغازه ۱۳ متری بلوار ناهار خوران - محله دخانیات
 • مغازه ۱۳ متری بلوار ناهار خوران - محله دخانیات
  مغازه ۱۳ متری بلوار ناهار خوران - محله دخانیات
 • مغازه ۱۳ متری بلوار ناهار خوران - محله دخانیات
  مغازه ۱۳ متری بلوار ناهار خوران - محله دخانیات
 • مغازه ۱۳ متری بلوار ناهار خوران - محله دخانیات
  مغازه ۱۳ متری بلوار ناهار خوران - محله دخانیات
 • مغازه ۱۳ متری بلوار ناهار خوران - محله دخانیات
  مغازه ۱۳ متری بلوار ناهار خوران - محله دخانیات
 • مغازه ۱۳ متری بلوار ناهار خوران - محله دخانیات
  مغازه ۱۳ متری بلوار ناهار خوران - محله دخانیات

ویژگی‌های اصلی

expand_less
آسانسور

ویژگی‌های واحد

expand_less
کفپوش: سرامیک
قیمت کل:
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت هر متر:
۱۱,۵۳۸,۴۶۲
border_style۱۳ متر
domain۱۰ ساله
clear_allهمکف