قوانین و مقررات

رهن و اجاره خانه، آسانتر از همیشه
کاربران وب‌سایت
مشاوران
نکته مهم

لطفا قبل از ایجاد حساب کاربری و استفاده از سایت نسبت به مطالعه دقیق قوانین و مقررات این سایت اقدام بفرمایید. توجه داشته باشید که ثبت نام در سایت هومینگ به منزله قبولی و پذیرش تمامی شرایط و ضوابط مندرج در سایت بوده و عدم اطلاع شما از آن مسموع نخواهد بود.

ماده ۱ - تعاریف و اصطلاحاتadd_circle_outline
ماده ۲ - حساب کاربریadd_circle_outline
ماده ۳ - استفاده از هومینگadd_circle_outline
ماده ۴ - قطع سرویسadd_circle_outline
ماده ۵ - مسئولیت هومینگadd_circle_outline
ماده ۶ - مسئولیت کاربرانadd_circle_outline
ماده ۷ – محدودیت مسئولیتadd_circle_outline
ماده ۸ - موارد فنیadd_circle_outline
ماده ۹ - محتوای تولید شده توسط کاربرانadd_circle_outline
ماده ۱۰ - توافق از راه دورadd_circle_outline
ماده ۱۱ - معاملاتadd_circle_outline
ماده ۱۲ - سایر شرایطadd_circle_outline